Seminář Inteligentní budovy z pohledu stavitele 12. dubna Brno

Sobota, 09. duben 2011 09:16 itDum Inteligentní dům - Inteligentní dům pro profesionály
Tisk

inelBudovyProStavitelePro odborníky je určen seminář Inteligentní budovy z pohledu stavitele, který pořádá v úterý 12. dubna 2011 nakladatelství Sdělovací technika v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno. Seminář je přirozenou reflexí úspěšné konference Inteligentní budovy 2011, která se konala 31. března v Brně na veletrhu AMPER a jejímž mediálním partnerem byl náš magazín IT Dům.

Akce začíná v 10:00 v sále P4, pavilon P na Výstavišti Brno.

V diskuzi vystoupí:

doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., proděkan pro vnější vztahy a marketing a vedoucí Ústavu technických zařízení budov, Fakulta stavební VUT Brno
Michal Hrabec, provozní ředitel společnosti Positro a. s. Ing. Naděžda Pavelková, product manager společnosti ABB s. r. o.
Ing. Milan Stehlík, vedoucí obchodu Security Solutions společnosti Siemens s. r. o.
Ing. arch. Aleš Student, vedoucí Katedry architektury, VŠB TU Ostrava
Ing. Alexej Veselý, project manager developerské společnosti Trikaya

Setkání zástupců z řad architektů, stavebních inženýrů, výrobců a distributorů inteligentních technologií pro budovy by mělo hledat odpovědi na tyto otázky:
– jak berou architekti/projektanti v potaz inteligentní smart technologie při návrhu budovy,
– jaký podíl na projektu budovy má energetická účinnost a její zajištění využitím informačních a komunikačních technologií (ICT),
– jaká je situace v ČR v evropském kontextu,
– v jaké míře a do jaké hloubky probíhá vzdělávání architektů/projektantů na toto téma, – zda existuje zpětná vazba, spolupráce mezi dodavateli smart technologií a architekty/projektanty.

Seminář je pořádán ve spolupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací a s odbornou garancí Stavební fakulty VUT Brno.

Viz: www.stech.cz

Tags: Inteligentní dům Pro profesionály
AddThis Social Bookmark Button